ورود

با سلام
احتراما به استحضار میرساند، سبک شیتوریو شیتوکاي کاراته دو ایران در نظر دارد، اولین دوره مسابقات مجازي که
مصادف است با سی امین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان و بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان خود
را به مناسبت گرامی داشت شهداي مدافع سلامت و تجلیل از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بخش هاي، کاتا
و کومیته (تکنیک هاي کاربردي) دردو بخش بانوان و آقایان در رده کمربند،( زرد، نارنجی) ، ( سبز، آبی، بنفش )
، ( قهوه اي، مشکی) و در رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان و پیشکسوتان طبق شرایط ذیل
برگزار نماید.
شرایط سنی
9 سال، متولدین 1391 الی 1390 - رده سنی 8 
11 سال، متولدین سالهاي 1389 الی 1388 - رده سنی 10 
13 سال، متولدین سالهاي 1387 الی 1386 - رده سنی 12 
15 سال، متولدین سالهاي 1385 الی 1384 - رده سنی 14 
17 سال، متولدین سالهاي 1383 الی 1382 - رده سنی 16 
رده سنی زیر 21 - سال، متولدین سالهاي 1378 الی 1381 
رده سنی 18 تا 35 سال، متولدین سال 1381 تا 1364 
- رده سنی زیر 36 + سال، متولدین 1363 
2
شرایط سنی در کاتا تیمی (فقط قهوه اي و مشکی)
- رده سنی زیر 13 - سال، متولدین 1386 
17 سال، متولدین 1382 الی 1385 - رده سنی 14 
+ رده سنی 18 + سال، متولدین سال 1381 
شرایط و مقررات
-1 فیلم ها با موبایل و با کیفیت مناسب و به صورت افقی باشد.
-2 در قسمت اجرا تکنیک هاي کومیته زمان حداکثر به مدت 30 ثانیه (سی ثانیه)
(20 Mb) -3 در قسمت اجرا کاتا تیمی و انفرادي حجم فایل ارسالی حداکثر 20 مگا بایت
-4 ورزشکاران محترم جهت شرکت در مسابقه می بایست با لباس کامل کاراته و براي بانوان با حجاب
اسلامی باشد و با کمربنددرجه خود کاراته کا
است WSKF و فدراسیون جهانی شیتوریو WKF -5 اجراي کاتا طبق قوانین فدراسیون جهانی
-6 هرگونه تغییر در فیلم (تدوین و مونتاژ) باعث حذف بازیکن از مسابقات خواهد
-7 هیچ شخصی به غیر از شرکت کننده نباید در فیلم دیده شود و اجرا باید پیوسته باشد
-8 از نظر صوتی می بایست تنها صداي ورزشکار به دور از سایر اصوات (موزیک، تلویزیون، سایر افراد و ...)
در فیلم شنیده شود.
-9 در صورت به حد نصاب نرسیدن هر رده به یک رده بالاتر انتقال داده می شود.
-10 به قهرمانان نفرات اول، دوم، سوم و سوم مشترك لوح قهرمانی نفیس اهدا می گردد.
نحوه ثبت نام
کلیه مراحل ثبت نام، واریز ورودیه مسابقات و ارسال فیلم مسابقات از طریق لینک ذیل در سایت امکان پذیر
می باشد.
3
آدرس سایت ثبت نام کننده
/http://login.sporteventstech.com
زمان ثبت نام:
99 در سایت فوق الذکر امکان پذیر می باشد. /08/ 99 لغایت 30 /08/ زمان ثبت نام از تاریخ 22 
توجه:
توضیحات لازم براي ثبت نام، توسط کلیپ آموزشی از طریق کانال سبک در اختیار متقاضیان قرار داده 
می شود.
تذکر: جهت ایجاد نشدن ترافیک در سایت، ثبت نام را به روز آخر موکول نفرمایید.
مسئول برگزاري مسابقات
حمید رضا پورگرامی
0912 136 شماره همراه: 1602
ورودیه مسابقات
30 تومان (سی هزار تومان) / ورودیه رشته کاتا انفرادي 000 
30 تومان (سی هزار تومان) / ورودیه رشته کومیته ( تکنیک هاي کاربردي) 000 
60 تومان (شصت هزار تومان) / ورودیه رشته کاتا انفرادي و کومیته هر دو با هم 000 
30 تومان (سی هزار تومان) (هر تیم کاتا) / ورودیه رشته کاتا تیمی 000 
زمان اعلام مسابقات و نتایج
زمان اعلام مسابقات و نتایج آن متعاقبا بعد از پایان ثبت نام ها از سوي روابط عمومی سبک اعلام می گردد.
تذکر: اعلام نتایج نهایی و دوره هاي برگزاري مسابقات در نهایت بستگی به تعداد شرکت کنندگان دارد.
4
نحوه اجرا تکنیک هاي کومیته
رده کمربند، (زرد، نارنجی) (سبز،آبی و بنفش) انتخاب تکنیک هاي ترکیبی دست و پا و داچی ها 
بصورت آزاد (در اختیار متقاضی)
رده کمربند، قهوه اي و مشکی: انتخاب تکنیک هاي ترکیبی دست و پا و داچی ها بصورت آزاد (در 
اختیار متقاضی)
توجه:
مسیر اجرا در خط مستقیم (رو به دوربین) و همراه با رقص پا باشد 
اجرا می بایست مطابق با قوانین از ( ري ) شروع و با ( ري ) به پایان برسد. 
نحوه امتیازگیري در اجراي تکنیک هاي کومیته
تکنیک ها می بایست فیکس، با زانشین کامل، استقرار صحیح، تنفس و کیمه صحیح اجرا شود. 
نحوه اجرا کاتا:
رده کمربند، (زرد، نارنجی) کاتا هیان ها (متقاضی می تواند کاتاها را یکی در میان اجرا نماید) 
سبز،آبی و بنفش) کاتا هیان ها، جوروکو، جی ته و ماتسه کاذه. ) 
رده کمربند، قهوه اي و مشکی: انتخاب کاتا طبق لیست پیوست و مطاقب با قوانین فدراسیون جهانی 
نحوه اجرا کاتا تیمی:
فقط در رده کمربند، قهوه اي و مشکی، انتخاب کاتا طبق لیست پیوست و مطاقب با قوانین فدراسیون جهانی و با
رعایت کامل پروتکل بهداشتی کویید 19 و بدون اجراي بونکاي قابل اجرا است.

اشتراک‌گذاری