سامانه مدیریت رویدادهای ورزشی

مدیریت یکپارچه

با توجه به مشکلات عدیده در امر ثبت نام برگزاری مسابقات  و کلیه رویداد های ورزشی به روش سنتی از جمله ایرادات و اشتباهات سهوی درثبت اسامی و دسته  بندی وزنی و سنی شرکت کننده ها و تیم ها  و عدم مشخص شدن شرکت کنندگان تیم ها تا روز رویداد و همچنین قوانین و مقررات سخت و پیچیده وگستردگی آن درکلیه مراحل از ثبت نام تا اختتامیه از جمله ثبت نام ،وزن کشی ،قرعه کشی جداول ، نتایج ، محاسبات امتیازات کسب شده ،رده بندی ،صدور احکام بخصوص عدم مدیریت و برنامه ریزی بهینه  در این امر به روش سنتی ، بر آن شدیم تا تکنولوژی و فناوری اطلاعات را در خدمت ورزش میهن عزیزمان درآوریم وبه همین منظور سامانه مدیریت رویداد های ورزشی  را طراحی و راه اندازی نماییم .این سامانه به مدیران دلسوز و زحمتکش  فدراسیونها ، ارگانها ، هیئتهای ورزشی و سبکهای تحت پوشش این امکان را میدهد تا با آسودگی خاطر کلیه رویداد ها شامل مسابقات استاژ ها آزمون ها کلاسهای مربیگری و داوری خود را به نحو احسن مدیریت نمایند.

ارتباط با ما :